Home      Schwanger      Unterstützung       Kontakt       Leichte Sprache

Savjetovanje o trudnoći

Pregnancy Counselling Service

مشاوره  بارداری

Schwangerschafts­beratung

Cabinetul de consiliere de sarcină

للحوامل  الاستشارة

Hamilelik Danışmanlığı

Centre Conseil Grossesse

Savjetovanje o trudnoći

Pregnancy Counselling Service

مشاوره  بارداری

Schwangerschafts­beratung

Cabinetul de consiliere de sarcină

للحوامل  الاستشارة

Hamilelik Danışmanlığı

Centre Conseil Grossesse

ختم حاملگی (سقط جنین)

یادداشت:
تمام موضوعات زیر را می توانید در مرکز مشاوره سوالات حامله گی به تفصیل مطرح کنید

آیا حامله هستید و به سقط جنین فکر می کنید؟
فقط شما تصمیم می گیرید نه هیچ کس دیگری که آیا سقط جنین انجام شود
با در نظر داشت سه چیز ذیل سقط جنین در آلمان بدون مجازات ممکن است

.باید 3 روز بین مشاوره و ختم حامله گی فاصله باشد

حامله گی فقط تا پایان هفته دوازدهم (مطابق با 14 هفته پس از اولین روز آخرین قاعدگی) ممکن است پایان یابد

شما باید از یک مرکز مشاوره تایید شده ای دولتی مشاوره بگیرید. مشاوره رایگان است و پس از آن تصدیق مشاوره دریافت خواهید کرد. شما باید اینها را در دفتر داکتر که در آن سقط جنین انجام می شود ارائه دهید

هزینه سقط جنین داوطلبانه باید توسط خودتان پرداخت شود. اگر معاش شما کمتر از حد معینی است یا امتیازات اجتماعی دریافت می کنید، می توانید برای بازپرداخت درخواست دهید. ایالت مربوطه که در آن زندگی می کنید مسئول است. شما می توانید تصدیق انتقال هزینه را از هر شرکت بیمه صحی قانونی دریافت کنید. حتی اگر بیمه خصوصی هستید، باید با یک شرکت بیمه صحی قانونی مورد انتخاب خود تماس بگیرید. تصدیق بازپرداخت هزینه باید قبل از سقط در معاینه خانه انجام سقط ارائه شود

برای سقط جنین دو طریقه وجود دارد

:سقط شده توسط یک عملیات

این عملیات را می توان به صورت سرپایی با بیهوشی عمومی یا با بی حسی موضعی انجام داد. در حین بیهوشی، دهانه رحم با یک میله فلزی به آرامی کشیده می شود و جنین توسط دستگاه ساکشن از رحم خارج می شود. این روش حدود ده دقیقه دوام میکند. سپس باید چند ساعت در تمرین استراحت کنید تا بتوانید با کسی به خانه بروید

:سقط جنین با کمک دوا

سقط جنین با کمک دوا تا هفته هفتم پس از القاح (هفته نهم پس از اولین روز آخرین قاعدگی) امکان پذیر است. برای این کار، باید حداقل دو بار، گاهی اوقات حتی سه بار به معاینه خانه داکتر مراجعه کنید. در اولین ملاقات دوای که به حامله گی پایان می دهد و در نوبت دوم دوای که منجر به خونریزی سقط جنین می شود دریافت خواهید کرد

هر دو روش دارای مزایا و نواقص هستند و هیچ یک از روش ها به طور کلی برای همه زنان به یک اندازه مناسب نیست. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد روش، با داکتر خود نیز مشورت کنید

خونریزی و درد شکم بعد از سقط جنین طبیعی است. پس برای چند روز استراحت باشید. در صورت خونریزی شدید یا درد و همچنین تب، لطفا با داکتر تان تماس بگیرید

بلافاصله پس از سقط، دوره ای جدیدی شروع می شود و می توانید دوباره حامله شوید. بنابراین، پیشگیری از حامله گی مناسب بسیار مهم است

در شهر و منطقه مونیخ دوا های رایگان ضد حامله گی

از سن 22 سالگی، شهر مونیخ و منطقه مونیخ در موارد خاص هزینه پیشگیری از حامله گی را بر عهده می گیرند

تا سن 21 سالگی، دوا های جلوگیری از حامله گی (به جز کاندوم) را با نسخه داکتر به صورت رایگان دریافت خواهید کرد

:برای انجام این کار باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید

و یا

فقط معاش کمی دارند

در حال حاضر در حال انجام یک سال داوطلبانه اجتماعی یا زیست محیطی

در خدمات داوطلبانه فدرال فعال هستند

شما دریافت می کنید

پول شهروندی (SGB II)

در دوران پیری و در صورت کاهش ظرفیت درآمد کمک برای امرار معاش یا امنیت اولیه (SGB XII)

امتیازات تحت قانون امتیازات پناهجویان

کمک خرج مسکن یا کمک خرج فرزند

نظر به محل سکونت خود، می توانید درخواست خود را به خانه شهروندان اجتماعی یا اداره منطقه ارسال کنید

در صورتی که هزینه کمتر از 100 یورو باشد، با ارائه رسید خرید، هزینه وسیله جلوگیری از حامله گی به شما بازپرداخت می شود

برای هزینه های بیش از 100 یورو، باید (!) درخواست را از قبل ارسال کنید. برای این منظور، لطفاً یک تخمین هزینه از داکتر برای جلوگیری از حامله گی ارائه دهید

مراکز مشاوره حامله گی با کمال میل پاسخگوی سوالات شما خواهند بود

برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به

اطلاعات (به بسیاری از زبان ها) در مورد روش های جلوگیری از حامله گی و موارد دیگر را می توانید در اینجا بیابید